ನಿನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ೨೦೧೬-೧೭ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ
ಆಂಗಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ – ಯಕ್ಷಗಾನ
ಪ್ರಸಂಗ: ಹಿಡಿಂಬಾ ವಿವಾಹ ಮತ್ತು ಅಂಗಾರಪರ್ಣ ಕಾಳಗ
ರಚನೆ: ಹಟ್ಟಿಯಂಗಡಿ ರಾಮಭಟ್ಟ
ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಭಾಗವತಿಕೆ: ಬಿ.ಆರ್. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಐತಾಳ
ಹಿಮ್ಮೇಳ: ಎಂ.ಪಿ. ಹೆಗಡೆ, ಅರುಣಕುಮಾರ ಎಂ., ಭಾರ್ಗವ ಕೆ.ಎನ್.

A play by Students of Ninasam Theatre Institute 2016-17
Angika Vinyasa
Hidimba Vivaha mattu Angaaraparna kalaga
Original: Hattiyangadi Ramabhatta
Design and Direction: B R Subramanya Aital
Himmela: M.P.Hegade, Arun Kumar M, Bhargava K N