Carnatic Vocal recital by T M Krishna at Ninasam, Heggodu

ನೀನಾಸಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ ೨೦೧೪
ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ವಿದ್ವಾನ್ ಟಿ.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ
ಪಿಟೀಲು: ಕು. ಹೆಚ್.ಎಂ. ಸ್ಮಿತಾ
ಮೃದಂಗ: ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಸುಧೀಂದ್ರ

Ninasam Samskriti Shibira 2014
Carnatic Classical concert by Vid. T.M. Krishna
Violin: Ms. H.M. Smitha
Mridangam: Sri H.S. Sudheendra

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Related

Hindustani Vocal recital by Rahul Deshpande at Ninasam, Heggodu – Part 2

https://youtu.be/frWk6bTKYSg?si=eg4LXDrVp5bsP5uw ನೀನಾಸಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ ೨೦೧೪ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಪಂ. ರಾಹುಲ್ ದೇಶಪಾಂಡೆತಬಲಾ: ಶ್ರೀ ನಿಖಿಲ್ ಪಾಠಕ್ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ: ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಕುಂಠೆ Ninasam Samskriti Shibira 2014Hindustani Classical concert by Pt. Rahul...

Hindustani Vocal recital by Rahul Deshpande at Ninasam, Heggodu – Part 1

https://youtu.be/frWk6bTKYSg?si=eg4LXDrVp5bsP5uw ನೀನಾಸಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ ೨೦೧೪ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಪಂ. ರಾಹುಲ್ ದೇಶಪಾಂಡೆತಬಲಾ: ಶ್ರೀ ನಿಖಿಲ್ ಪಾಠಕ್ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ: ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಕುಂಠೆ Ninasam Samskriti Shibira 2014Hindustani Classical concert by Pt. Rahul...