ತಾಳಮದ್ದಳೆ

Talamaddale Demonstation | ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ

ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಭಾಗವತರು: ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಧಾರೇಶ್ವರಮದ್ದಳೆ: ನಾಗಭೂಷಣ, ಕೇಡಲಸರಚಂಡೆ: ಭಾರ್ಗವ ಕೆ.ಎನ್ ಕಲಾವಿದರು ಡಾ. ಎಮ್. ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿಅಶೋಕ ಭಟ್, ಉಜಿರೆರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಚಾರ್ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕಾರಂತವಾಸುದೇವರಂಗಭಟ್ಟ Talamaddale Lecture Demonstration Bhagavata:...

Talamaddale – Seetapahara । ತಾಳಮದ್ದಳೆ – ಸೀತಾಪಹಾರ

ಭಾಗವತರು: ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಧಾರೇಶ್ವರ | ಮದ್ದಳೆ: ನಾಗಭೂಷಣ, ಕೇಡಲಸರ | ಚಂಡೆ: ಭಾರ್ಗವ ಕೆ.ಎನ್ ಕಲಾವಿದರುಡಾ. ಎಮ್. ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿ | ಅಶೋಕ ಭಟ್, ಉಜಿರೆ | ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಚಾರ್ | ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕಾರಂತ | ವಾಸುದೇವರಂಗಭಟ್ಟ Bhagavata: Subramanya Dhareshwara | Maddale: Nagabhushana,...

Talamaddale – Vamana Charitre | ತಾಳಮದ್ದಳೆ – ವಾಮನ ಚರಿತ್ರೆ

ಭಾಗವತರು: ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಧಾರೇಶ್ವರ | ಮದ್ದಳೆ: ನಾಗಭೂಷಣ, ಕೇಡಲಸರ | ಚಂಡೆ: ಭಾರ್ಗವ ಕೆ.ಎನ್ ಕಲಾವಿದರುಡಾ. ಎಮ್. ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿ | ಅಶೋಕ ಭಟ್, ಉಜಿರೆ | ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಚಾರ್ | ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕಾರಂತ | ವಾಸುದೇವರಂಗಭಟ್ಟ Bhagavata: Subramanya Dhareshwara | Maddale: Nagabhushana,...

Talamaddale – Krishna Sandhana | ತಾಳಮದ್ದಳೆ – ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ

೩೧ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೭ರಂದು ಮಂಗಳೂರು ಅಭಯಾದ್ರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಮಂತ್ರಿತ ಅತಿಥಿಗಳ ಎದುರು ನಡೆದ ತಾಳಮದ್ದಳೆ.ಪ್ರಸಂಗ: ದೇವಿದಾಸ ಕವಿಯ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನದ ಆಯ್ದ ಭಾಗ.ಭಾಗವತ: ಸುಬ್ರಾಯ ಸಂಪಾಜೆ.ಮದ್ದಳೆ: ಕೃಷ್ಣಪ್ರಕಾಶ ಉಳಿತ್ತಾಯ.ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು:ಭೀಮನಾಗಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಚಾರ್ದ್ರೌಪದಿಯಾಗಿ ವಾಸುದೇವ...

Talamaddale Discussion | ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಸಂವಾದ

ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ | ಡಾ. ಎಮ್. ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿ | ಅಶೋಕ ಭಟ್, ಉಜಿರೆ | ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಚಾರ್ | ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕಾರಂತ | ವಾಸುದೇವ ರಂಗಭಟ್ಟ | ದಾಖಲೀಕರಣ: ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ | ಆಯೋಜನೆ: ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗ ಶಾಲೆ, ಹೆಗ್ಗೋಡು Akshara K V | Dr. M. Prabhakar Joshi | Ashok Bhat, Ujire |...

Talamaddale – Bheeshma Parva | ತಾಳಮದ್ದಳೆ – ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವ

ನೀನಾಸಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - ೨೦೧೮ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆತಾಳಮದ್ದಳೆ "ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವ"ಹಿಮ್ಮೇಳ: ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಪುತ್ತೂರು, ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಅಮ್ಮಣ್ಣಾಯ, ಜಗನ್ನೀವಾಸ ರಾವ್ ಪಿಮುಮ್ಮೇಳ: ಡಾ. ಎಂ. ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿ, ಸರ್ಪಂಗಳ ಈಶ್ವರ ಭಟ್, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಚಾರ್, ವಾಸುದೇವ...

Talamaddale – Sudarshana Vijaya | ತಾಳಮದ್ದಳೆ – ಸುದರ್ಶನ ವಿಜಯ

ನೀನಾಸಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - ೨೦೧೮ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆತಾಳಮದ್ದಳೆ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷತೆ"ಸುದರ್ಶನ ವಿಜಯ"ಹಿಮ್ಮೇಳ: ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಪುತ್ತೂರು, ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಅಮ್ಮಣ್ಣಾಯ, ಜಗನ್ನೀವಾಸ ರಾವ್ ಪಿಮುಮ್ಮೇಳ: ಡಾ. ಎಂ. ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿ, ಸರ್ಪಂಗಳ ಈಶ್ವರ ಭಟ್, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ...

Talamaddale – Karna Arjuna | ತಾಳಮದ್ದಳೆ – ಕರ್ಣ ಅರ್ಜುನ

ನೀನಾಸಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - ೨೦೧೮ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆತಾಳಮದ್ದಳೆ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷತೆಕರ್ಣ ಅರ್ಜುನಹಿಮ್ಮೇಳ: ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಪುತ್ತೂರು, ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಅಮ್ಮಣ್ಣಾಯ, ಜಗನ್ನೀವಾಸ ರಾವ್ ಪಿಮುಮ್ಮೇಳ: ಡಾ. ಎಂ. ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿ, ಸರ್ಪಂಗಳ ಈಶ್ವರ ಭಟ್, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಚಾರ್,...

Talamaddale – Paduka Pradana | ತಾಳಮದ್ದಳೆ – ಪಾದುಕಾಪ್ರದಾನ

ನೀನಾಸಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - 2018ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆತಾಳಮದ್ದಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಪಾದುಕಾಪ್ರದಾನಹಿಮ್ಮೇಳ: ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಪುತ್ತೂರು, ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಅಮ್ಮಣ್ಣಾಯ, ಜಗನ್ನೀವಾಸ ರಾವ್ ಪಿಮುಮ್ಮೇಳ: ಡಾ. ಎಂ. ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿ, ಸರ್ಪಂಗಳ ಈಶ್ವರ ಭಟ್, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಚಾರ್,...

Talamaddale – Peetike | ತಾಳಮದ್ದಳೆ – ಪೀಠಿಕೆ

ನೀನಾಸಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - 2018ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆತಾಳಮದ್ದಳೆ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಪೀಠಿಕೆಹಿಮ್ಮೇಳ: ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಪುತ್ತೂರು, ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಅಮ್ಮಣ್ಣಾಯ, ಜಗನ್ನೀವಾಸ ರಾವ್ ಪಿಮುಮ್ಮೇಳ: ಡಾ. ಎಂ. ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿ, ಸರ್ಪಂಗಳ ಈಶ್ವರ ಭಟ್, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಚಾರ್,...

Talamaddale – Sharasetubandha (samvada) | ತಾಳಮದ್ದಳೆ – ಶರಸೇತುಬಂಧ (ಸಂವಾದ)

ನೀನಾಸಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - 2018ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆತಾಳಮದ್ದಳೆ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಸಂವಾದ: ಶರಸೇತುಬಂಧಹಿಮ್ಮೇಳ: ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಪುತ್ತೂರು, ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಅಮ್ಮಣ್ಣಾಯ, ಜಗನ್ನೀವಾಸ ರಾವ್ ಪಿಮುಮ್ಮೇಳ: ಡಾ. ಎಂ. ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿ, ಸರ್ಪಂಗಳ ಈಶ್ವರ ಭಟ್, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ...

Talamaddale – Krishna Satyabhame | ತಾಳಮದ್ದಳೆ – ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ಯಭಾಮೆ

ನೀನಾಸಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - 2018ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆತಾಳಮದ್ದಳೆ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಕೃಷ್ಣ ಸತ್ಯಭಾಮೆಹಿಮ್ಮೇಳ: ರಮೇಶ್‌ ಭಟ್‌ ಪುತ್ತೂರು, ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಅಮ್ಮಣ್ಣಾಯ, ಜಗನ್ನೀವಾಸ ರಾವ್‌ ಪಿಮುಮ್ಮೇಳ: ಡಾ. ಎಂ. ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿ, ಸರ್ಪಂಗಳ ಈಶ್ವರ ಭಟ್‌, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ...