ನೀನಾಸಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ

Mohanaswami | ಮೋಹನಸ್ವಾಮಿ

ನೀನಾಸಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ ೨೦೧೮ಮಹಾದೇವ ಹಡಪದ, ಆಟ ಮಾಟ, ಧಾರವಾಡ ಅವರಿಂದ ನಾಟಕರಚನೆ: ವಸುಧೇಂದ್ರಸಂಗೀತ: ಅರುಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಎಂನಿರ್ದೇಶನ: ಮಹಾದೇವ ಹಡಪದ Ninasam Samskriti Shibira 2018A Play by Mahadeva Hadapada, Aata Maata, DharwadWritten by VasudhendraMusic: Arun...

Conversations between Generations: on Technology | ತಲೆಮಾರುಗಳ ನಡುವೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ

ನೀನಾಸಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೨೦೧೭ತಲೆಮಾರುಗಳ ನಡುವೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯಸುಂದರ್‌ ಸರುಕ್ಕೈ, ವರುಣ್‌ ಭಟ್‌, ಸೃಜನ ಕೈಕಿಣಿ Ninasam Samskriti Shibira - October 2017"Conversations between Generations: on Technology"Sundar Sarukkai, Varun Bhat,...

Conversation between Generations: on Agriculture | ತಲೆಮಾರುಗಳ ನಡುವೆ ರೈತಾಪಿ ಅನುಭವ

ನೀನಾಸಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೨೦೧೭"ತಲೆಮಾರುಗಳ ನಡುವೆ ರೈತಾಪಿ ಅನುಭವ"ಶಿವಾನಂದ್‌ ಕಳವೆ, ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಕುಲಗೋಡ, ಅನಿಲ್‌ ಬಳಂಜ, ನಯನಾ ಆನಂದ Ninasam Samskriti Shibira - October 2017Shivanand Kalave, Ajjappa Kulagod, Anil Balanja, Nayana...

Thinking-Counter Thinking: Dalit Politics – B.M. Puttayya | ಚಿಂತನೆ-ಪ್ರತಿಚಿಂತನೆ : ದಲಿತ ರಾಜಕೀಯ

ನೀನಾಸಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೨೦೧೫,ಚಿಂತನೆ-ಪ್ರತಿಚಿಂತನೆ : ದಲಿತ ರಾಜಕೀಯ - ಬಿ.ಎಂ. ಪುಟ್ಟಯ್ಯ Ninasam Samskriti ShibiraOctober 2015"Thinking-Counter Thinking: Dalit Politics"B.M....

Education vs Learning Part 2 – Claude Alvares | ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆ ಭಾಗ ೨ – ಕ್ಲಾಡ್‌ ಅಲ್ವಾರಿಸ್

ನೀನಾಸಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೨೦೧೬,ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆ - ಕ್ಲಾಡ್‌ ಅಲ್ವಾರಿಸ್‌ Ninasam Samskriti Shibira - October 2016"Education vs Learning"Claude...

Thinking-Counter Thinking: Indian Philosophy – Sundar Sarukkai | ಭಾರತೀಯ ಚಿಂತನೆ-ಪ್ರತಿಚಿಂತನೆ

ನೀನಾಸಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೨೦೧೫ಭಾರತೀಯ ಚಿಂತನೆ-ಪ್ರತಿಚಿಂತನೆಸುಂದರ್‌ ಸರುಕ್ಕೈ Ninasam Samskriti Shibira - October 2015"Thinking-Counter Thinking: Indian Philosophy"Sundar...

Diversity and Plurality that has characterized Indian Civilization – Javed Akhtar

ನೀನಾಸಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೨೦೧೬ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿರುವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಬಹುತ್ವಜಾವೇದ್‌ ಅಕ್ತರ್ ರವರಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸ Ninasam Samskriti ShibiraOctober 2016"Diversity and Plurality that has characterized Indian Civilization"Lecture by...

Thinking-Counter Thinking: Indian Languages – Ganesh Devy | ಚಿಂತನೆ-ಪ್ರತಿಚಿಂತನೆ : ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳು

ನೀನಾಸಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೨೦೧೫,ಚಿಂತನೆ-ಪ್ರತಿಚಿಂತನೆ : ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳುಗಣೇಶ್‌ ಡೇವಿರವರಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸ Ninasam Samskriti ShibiraOctober 2015"Thinking-Counter Thinking: Indian Languages"Lecture By Ganesh...

A Conversation with Gandhi – Ramachandra Guha | ಗಾಂಧಿ ಜೊತೆಗೊಂದು ಸಂವಾದ – ರಾಮಚಂದ್ರ ಗುಹ

ನೀನಾಸಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೨೦೧೭,ಗಾಂಧಿ ಜೊತೆಗೊಂದು ಸಂವಾದ - ರಾಮಚಂದ್ರ ಗುಹ Ninasam Samskriti Shibira - October 2017"A Conversation with Gandhi"Ramachandra...

Musical Conversation between Generations – Pt. Kalapini Komkali | ತಲೆಮಾರುಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಭಾಷಣೆ

ನೀನಾಸಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೨೦೧೭ಕಲಾಪಿಣಿ ಕೊಂಕಲಿನಿರ್ವಹಣೆ : ಅತುಲ್‌ ತಿವಾರಿ Ninasam Samskriti ShibiraOctober 2017"Musical Conversation between Generations"Pt. Kalapini KomkaliModerated by Atul...

Education vs Learning Part 1 – Claude Alvares | ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆ ಭಾಗ ೧ – ಕ್ಲಾಡ್‌ ಅಲ್ವಾರಿಸ್

ನೀನಾಸಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 2016ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾಡ್‌ ಅಲ್ವಾರಿಸ್‌ ಉಪನ್ಯಾಸ Ninasam Samskriti Shibira - 2016October 2016A Lecture by Claude Alvares on "Education vs...