ನೀನಾಸಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ – ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೨೦೧೬
ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿರುವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಬಹುತ್ವ
ಜಾವೇದ್‌ ಅಕ್ತರ್ ರವರಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸ

Ninasam Samskriti Shibira
October 2016
“Diversity and Plurality that has characterized Indian Civilization”
Lecture by Javed Akhtar