Uncategorized

ಶಿವಕುಮಾರ ಮತ್ತು ವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಯ । Shivakumara Valli Parinaya

https://youtu.be/41WZoldVPOw?si=n8uuIEgUxt_T3phj ಕೆ ಹೆಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ, ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕೃಪಾಪೋಷಿತ ನಾಟಕ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಹೊಂಡರ ಬಾಳು ಶ್ರೀಲಿಂಗರಾಜೇ ಅರಸು ವಿರಚಿತ ನಾಟಕ ಶಿವಕುಮಾರ ಮತ್ತು ವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಯ-12 ಜೂನ್ 2022ಸ್ಥಳ: ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮೀ...

ಕೋಲಾಟ – ರಾವೇ ರಾವುಕುನ್ನಕ್ಕೊ ರಾವೇರೆ…

https://youtu.be/7KV6BHaNpNE?si=DmYTiIv6tvRBvq6t ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ೨೦೨೨-೨೩ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೋಲಾಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ರಾವೇ ರಾವುಕುನ್ನಕ್ಕೊ ರಾವೇರೆ...ನಿರ್ದೇಶನ: ಅರುಣ ಕುಮಾರ ಎಂ. Kolata by Students of Ninasam Theatre Institute 2022-23Raave Ravukunnko Raavere...Direction:...