ನೀನಾಸಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ
ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೨೦೧೭
ಕಲಾಪಿಣಿ ಕೊಂಕಲಿ
ನಿರ್ವಹಣೆ :
ಅತುಲ್‌ ತಿವಾರಿ

Ninasam Samskriti Shibira
October 2017
“Musical Conversation between Generations”
Pt. Kalapini Komkali
Moderated by
Atul Tiwari